Läänemaal teostatud tööd

Aasta Projekti nimetus Tellija
2016Riigimaantee nr 10 km 56,4-65,0 Kõmsi – Virtsu lõigu liiklusuuringudT-Model OÜ
2016Kergliiklustee liiklusprognoosi koostamine maantee nr 31 teelõigule Haapsalu-Laiküla-Jõõdre (km 1,20-9,50)Ridala Vallavalitsus
2016Riigimaantee nr 10 Risti – Virtsu – Kuivastu - Kuressaare km 21,4-29,2 Üdruma – Laiküla liiklusohutuse auditid vahetult enne tee liiklusele avamist ja pärast tee avamist liikluseleMAANTEEAMET
2015Ehitusaegse ja ehitusjärgse liiklusohutusauditi teostamine riigimaantee nr 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla lõigul km 39,3-49,4Maanteeamet
2014Haapsalu Tallinna mnt rekonstrueerimise liiklusuuringTinter-Projekt OÜ
2013Ajutiste liikluskorraldusskeemide koostamine Võidupüha paraadile HaapsalusKaitseliit
2010 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuresssaare  lõigu km. 65,0 – 67,6 (Virtsu alevik) liiklusohutuse analüüs ja liikluskorralduslik eskiislahendus Maanteeamet
2008 Haapsalu, Uuemõisa kaubanduskeskuse detailplaneeringu liiklusmõju hinnang AS BVL Kapital
2005 Haapsalu linna liiklusskeemi lahendus üldplaneeringu koosseisus Haapsalu Linnavalitsus