Stratum OÜ on vanim Eesti professionaalne transpordiplaneerimisele ja liikluskorraldusele spetsialiseerunud konsultatsioonifirma. Ettevõte asutati 16.detsembil 1988.aastal riikliku väikeettevõttena. Seega on Stratumil pikaajalised töökogemused ja suur kompetentsus transpordi valdkonnas. Klientideks on nii avalik- kui ka erasektor. Osaletud on nii üleriiklike tähtsusega objektide ja riiklike seadusaktide koostamisel kui ka väiksemate üksikobjektide lahendusvariantide väljatöötamisel. Lisaks on Stratumil laiaulatuslik rahvusvahelise koostöö kogemus ja kontaktid paljude Euroopa riikide traspordiplaneerimise- ja liiklusspetsialistidega nii riigi kui ka kohalikul tasandil. Täpsema ülevaate suurematest meie poolt tehtud töödest ja osaletud projektidest leiate "valminud tööd" nupu alt.

Inseneribüroo Stratum peamised tegevusalad on uuringud, arendusprojektid, analüüs ja prognoosid ning transpordiskeemide väljatöötamine
järgmistel teemadel:

- Liiklusuuringud
- Transpordiplaneerimine, transpordi arengukavad
- Teede ja liiklusvõrkude projekteerimine, liikluskorraldus
- Liiklusohutus
- Ühistransport
- Liiklusvõrkude analüüs ja prognoos, liiklusvõrkude modelleerimine
- Liikluse ja transpordiga seotud infosüsteemide arendus

MTR registreeringud:
EEP003329 – Ehitus. Projekteerimine
EPE001037 – Ehitus. Ehitusprojekti ekspertiis
ELK000031 – Ehitus. Liikluskorralduse projektide tegemine

Stratum OÜ on Tallinna Tehnikaülikooli koostööpartner ja liitunud Euroopa Liiklusohutuse Hartaga. Euroopa Liiklusohutuse Harta peamiseks eesmärgiks on vähendada surmaga lõppevate liiklusõnnetuste arvu Euroopa teedel. Täpsemalt on võimalik tutvuda kavandatud tegevuste ja eesmärkidega harta kodulehel.