Ida-Virumaal teostatud tööd

Aasta Projekti nimetus Tellija
2016Kerese tn - Tallinna mnt - Puškini tn ringristmiku uue eskiislahenduse koostamineNarva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
2014Narva piiripunkti liiklusprognoosNarva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
2013Põhimaantee 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga, Jõhvi-Tammispää lõigu liiklusohutuse inspekteerimine Maanteeamet
2013Narva, Puškini - Hariduse ja Puškini - Rakvere ristmike fooriprojektAS K-Projekt
2013Põhimaantee 1 (E20) Tallinn-Narva Sillamäe linna lõigu piirkonnas liiklusuuringu läbiviimineAS Teede Tehnokeskus
2012Põhimaanteede 2 (E263) Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa ja 3 (E264) Jõhvi–Tartu–Valga Maanteeameti ida regiooni haldusalas olevate lõikude liiklusohutuse inspekteerimineMaanteeamet
2009 Peetri platsi ja selle lähiala detailplaneeringu liiklusskeemi auditeerimine ja läbilaskvuse hinnang Narva Linnavalitsus
2009 Tallinna mnt-Kerese-Energia kvartali detailplaneeringu liiklusskeemi auditeerimine ja läbilaskvuse hinnang Narva Linnavalitsus
2008 Narva transpordi arengukava 2008-2015 Narva Linnavalitsus
2008 Jõhvi bussijaama liikluskorralduse analüüs ja planeering Marketon Baltic OÜ
2007 Sonda mootorispordi kompleksi (ringraja) eskiisi projekteerimine Sonda Vallavalitsus
2006 Kohtla-Järve Järve linnaosa tänavavõrgu liiklustehniline analüüs
ja liikluskoormuse modelleerimine
Kohtla-Järve Linnavalitsus
2006 Narva teede ja tänavate arengukava Narva Linnavalitsus
2004 Narva linna ühistranspordi liinivõrgu optimeerimine Narva Linnavalitsus
2002 Kohtla-Järve linna ühistranspordi liinivõrgu analüüs Kohtla-Järve Linnavalitsus
2001 Narva linna üldplaneeringu liiklusskeem AS Hendrikson & Co