Tartumaal teostatud tööd

Aasta Projekti nimetus Tellija
2016Tartu linna üldplaneeringu koostamiseks vajalike liiklusuuringute teostamineOÜ Artes Terrae
2016Tartu linna liiklusohutusprogrammi 2016 – 2025 koostamineTartu Linnavalitsus linnamajanduse osakond
2014Liikluskoormuse uuring Tartu linnas, TVL 21.10.2014Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond
2014Tartu Kliinikumi detailplaneeringu liiklusprognoosi koostamineSihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
2014Lliiklusohutusauditi teostamine põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga km 146,6-156,2 Aiamaa-Vapramäe lõigu remondi tööprojektile.Maanteeamet
2014Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi–Tartu–Valga, Tammispää–Vilusi teelõigu km 61,2-67,1 rekonstrueerimise liiklusohutuse auditeerimineMaanteeamet
2014Lange motokeskuse kardiraja tehnilise projekti koostamineMTÜ Tartu Motokrossiklubi
2014Liiklusohutusauditi teostamine põhimaantee nr 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme km 0,3-2,4 asuva Tartu-Märja lõigu rekonstrueerimise tehnilisele projektileMaanteeamet
2014Liiklusohutusauditi teostamine põhimaantee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga (E264) km 109,6-118,9 asuva Igavere-Kobratu lõigu remondi tehnilisele projektileMaanteeamet
2014Tartu ümbersõidu II ehitusala liiklusuuringudEA Reng AS
2014Liiklusohutusauditi koostamine põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 197 kuni 201 rekonstrueerimise tehnilisele projektile (Tatra-Kambja)Maanteeamet
2014Tee-ohutuse kontrollimine põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 126,9 asuval Puhu ristmikulMaanteeamet
2014Maantee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga (E264) km 109,6-118,9 asuva Igavere-Kobratu lõigu liiklusuuringTeelahendused OÜ
2014Tartu linna üldplaneeringu teemaplaneering Hendrikson & Ko
2013Tee ohutuse kontrollimine põhimaantee nr E263 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 192,976 asuval Reola ristmikulMaanteeamet
2013Tartu kesklinna üldplaneeringu liiklusOÜ Artes Terrae
2013Ropka tööstuspiirkonna paindliku ühistranspordi lahenduse kontseptsiooni "Ropka paindlik ühistransport" väljatöötamineTartu Linnavalitsus
2013Luunja vald, Lilleoru tee 1 detailplaneeringu liiklusanalüüsFreda OÜ
2013Tartu, Riia-Turu ristmiku liiklusanalüüs ja jalakäijate teeületusvõimalusedTartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ
2013Tee ohutuse kontrollimine põhimaantee nr E263 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 192,976 asuval Reola ristmikulMaanteeamet
2013Tartu Veeriku linnaosa tänavavõrgu analüüsTartu Linnavalitsus
2013Tartu linnas Rebase 23a kinnistu detailplaneeringu liiklusuuringu läbiviimineArhitektuuribüroo Pluss OÜ
2012„Tartu kesklinna arengustrateegia" stsenaariumite liiklusmõju analüüsGeomedia OÜ
2012Tartu, Ränilinna ala üldplaneeringu liiklusuuring ja liikluse prognoos aastaks 2030Hendrikson & Ko OÜ
2012Tartu linn, Narva mnt - Surnuaia ristmiku liikluskorraldusprojektVironia Keskus OÜ
2012Liiklusuuringute läbiviimine, liikluse prognoosimine Tartu vallas Tila külas tee nr 95 Kõrveküla-Tartu kilomeetritel 1,0-1,9Maanteeamet
2012Liiklusohutusauditi koostamine E263, 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Tartu läänepoolse ümbersõidu 3. ja 4. ehitusala tehnilistele projektideleMaanteeamet
2012Liiklusuuringu metoodika väljatöötamineTartu Linnavalitsus
2012Tartu kesklinna üldplaneeringu osa liikuvuskava koostamineTartu Linnavalitsus
2012Luunja vallas Veibri piirkonna planeeringute ja liikluse analüüsLuunja Vallavalitsus
2012Ropka tööstusrajooni liikuvusuuringu tulemuste analüüsi ja liikuvusplaani (Mobility Plan) koostamineTartu Linnavalitsus
2012Tartu linnas Lai tänav - liiklusohutuse inspekteerimineTartu Linnavalitsus
2011Maarjamõisa kliinikute kompleksi liikluse uuring ja ettepanekud liikluse planeerimiseksSA TÜ Kliinikum
2011Ropka tööstusrajoonis asuva uuringuala kirjeldus ja küsitluse läbiviimine (MoMaBiz projekt)Tartu Linnavalitsus
2010Tartu linna transpordi arengukava 2012-2020Tartu Linnavalitsus
2010Tartu liikluskoormuse uuringTartu LV
2009 Liiklusuuring (ühistranspordiuuring) projektile "Tartu linna ja lähiomavalitsuste ühistranspordi arendamine" Tartu Linnavalitsus
2009 Liiklusuuringu "Tartu 2009" läbiviimine ja võrdlev analüüs varasematel aastatel teostatud liiklusanalüüsiga Tartu Linnavalitsus
2009 Puiestee, Kasarmu, Roosi ja Vahi tänavatega piirneva ala detailplaneeringu liikluslahenduse ekspertiishinnang Tartu Linnavalitsus
2009 Tartu möödasõidutee liiklusuuringud ja modelleerimine Tallinna Tehnikaülikool, Teedeinstituut
2008 Tartu, perspektiivse Vahi-Tiksoja ühendustee liikluse modelleerimine Tallinna Tehnikaülikool, Teedeinstituut
2008 Tartu linnas toimunud inimkahjudega liiklusõnnetuste analüüs Tartu Linnavalitsus
2008 Tartu, Riia - Era - Filosoofi - Võru tänavate vahelise kvartali liiklusolukorra hinnang AS Colordia
2008 Ülekäiguradade audit Tartu 2008 OÜ Liiklusbüroo
2008 Tartu linna parkimisnormatiivide määramine Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
2008 Liiklusohutusauditi läbiviimine Tartu linnas Riia-Turu-Soola-Kalevi tn piirkonnas ja Pikk-Raatuse tn piirkonnas Tartu Linnavalitsus, Linnamajanduse Osakond
2007 Tartu Transpordi arengukava Tartu Linnavalitsus
2007 Tartu Liiklus 2007 Tartu Linnavalitsus
2006 Tartu liiklus 2006 Tartu Linnavalitsus
2005 Tartu liiklus 2005 Tartu Linnavalitsus
2005 Tartu Vabaduse autosilla rajamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise liiklustehniline analüs Tartu Linnavalitsus
2004 Tartu liiklus 2004 Tartu Linnavalitsus
2004 Tartu jalgrattateede põhivõrgu rajamise projekt Tartu Linnavalitsus
2003 Tartu linna magistraaltänavate ristmike ruumivajaduse määramine Tartu Linnavalitsus
2002 Jalakäijate ülekäiguradade liiklusohutuse audit Tartu linnas Maanteeamet
2002 Tartu linnas valgusfooridega reguleeritud ristmikel fooriprogrammide analüüs Tartu Linnavalitsus
2001 Tartu foorreguleeritud ristmike fooriprogrammide analüüs
ja liiklussageduse modelleerimine
Tartu Linnavalitsus
2000 Tartu linna liikluskoormuste uuring ning liiklussageduse modelleerimine 2000.a. Tartu Linnavalitsus
2010 Tartu linna transpordi arengukava 2012-2020 Tartu Linnavalitsus