Tallinnas teostatud tööd

Aasta Projekti nimetus Tellija
2016Hobujaama bussiparkla liiklusskeemOÜ Palmgrupp
2016Järve Keskuse laiendamise liiklusuuringJärve Kaubanduskeskus OÜ
2016Juhkentali tn – Imanta tn – Liivalaia tn detailplaneeringu liiklusmõjude hindamineTiigiveski Arendus OÜ
2016Pärnaõue detailplaneeringu parkimismõjude hinnangOÜ NCC Elamuarendus
2016Haabersti ristmiku eskiiside liikluskorraldusliku osa hinnangu koostamine TVL 2302161Tallinna Kommunaalamet
2016Reidi tee eskiiside liikluskorraldusliku osa hinnangu koostamineTallinna Kommunaalamet
2016Tallinna kesklinna trammi trassivariantide analüüs”Eesti Arhitektuurikeskus MTÜ
2016Gonsiori tn (lõigus Maneeži-Laagna) projekti koostamise liiklusuuringud ja liiklusanalüüsSweco Projekt AS
2015Vabaduse puiestee (lõigus Männiku tee – Pärnu mnt ) fooride koordineerimisgraafiku muutmise liikluskorralduslik osaTallinna Transpordiamet
2015Vabaduse puiesteel (lõigus Männiku tee – Pärnu mnt ) fooride jalakäijasõbraliku ning ühistranspordi prioriteeti arvestav koordineerimisgraafiku koostamineTallinna Transpordiamet
2015Tallinna kesklinna Peatänava liiklusmõjude analüüsi koostamineEesti Arhitektuurikeskus MTÜ
2015Mustamäe Kaubanduskeskuse A. H. Tammsaare fooriprojektMustamäe Keskus OÜ
2015Tallinn, Pärnu mnt 22, 22a ja 24 kinnistute kavandatud ärihoone ja selle mõjuala liikluse modelleerimise ja liikluse prognoosAS Merko Ehitus Eesti
2014Liiklusohutuse kava „Liiklus ohutumaks“ ajavahemikuks 2015 – 2022 koostamineTallinna Transpordiamet
2014Tallinna Veerenni raudteeülesõidu liiklusuuringTallinna Transpordiamet
2014Põhja-Tallinna liikuvusuuringTallinna Linnaplaneerimise Amet
2014Liiklusuuringu koostamine Lagedi tee 3b, 9a, 11 ja 11a kinnistute detailplaneeringuleOÜ Favorte
2014Asula tänava ja lähiala liikluse analüüsMagdaleena Kinnisvara OÜ
2014Tallinn, Mere pst 10 DP eskiisi liiklusanalüüsFE Arhitektid OÜ
2013Tänavapinna laiendamisvõimaluste analüüs, ühissõidukite prioriteedisüsteemi laienduste väljatöötamine ja liiklusskeemide koostamineSweco Projekt AS
2013Peterburi tee 2 ristmiku fooriprojektAS K-Projekt
2013Akadeemia tee - Pöörise tn fooriprojektAS K-Projekt
2013Pärnu mnt - Vaari ristmiku fooriprojektAS K-Projekt
2013Tallinna ühistranspordi täituvusuuringTallinna Transpordiamet
2013Tallinn. Tartu mnt 13-15 detailplaneeringu liiklusprognoosOÜ Adepte Ekspert
2013Mustamäe kaubanduskeskuse liiklusanalüüsOÜ Mustamäe Keskus
2013Narva mnt 48 kinnistu ja lähipiirkonna kinnistute võimalike juurdepääsude liiklustehnilisele ekspertiisAS Restor
2013Konsultatsioonid Tallinna jalgrattaliikluse arengukava küsimustesTallinna Tehnikaülikool
2013Tallinna Ülemiste liiklussõlme liiklusuuring Tallinna Transpordiamet
2013Ülemiste ühisterminali ühendus lennujaamagaTallinna Linnaplaneerimise Amet
2013Ülemiste ühisterminali rajamise eeliste väljaselgitamineTallinna Linnaplaneerimise Amet
2012Tallinn Traffic Urban Solution ProposalKapsch TrafficCom AG
2012Peterburi tee 2 fooriprojektAS K-Projekt
2012Linnamäe tee 57 ja 61 liiklusuuringMoodulProjekt OÜ
2012Panorama City detailplaneeringu liiklusprognoos ja modelleerimineTeedeprojekt OÜ
2012Tammsaare pargi ideekonkursi töö liiklus (Estonia pst lõigu sulgemise liiklusmõjud))Arhitektuuribüroo Künnapu & Padrik OÜ
2012Mustamäe tee 3 detailplaneeringu liiklusprognoosOÜ Adepte Ekspert
2012Tänavapinna laiendamisvõimaluste analüüs, ühissõidukite prioriteedisüsteemi laienduste väljatöötamine ja liiklusskeemide koostamineSWECO Projekt AS
2012Gonsiori tn sulgemisaegse fooriprogrammide koostamineAS Küte ja Ehitus
2012Tallinna ühistranspordi täituvusuuringTallinna Transpordiamet
2010Maakri tänava ärikvartali ja Linnahalli lähipiirkonna ühtne jalakäiguala, II etappTallinna LV
2010Põhja-Tallinna linnaosa Kalamaja piirkonna parkimiskorralduse analüüs ning selle mõju liikluskoormusele kesklinnas” koostamiseksTallinna LV
2010 Tulika tn 31/Endla tn 45a, Tulika tn 33b ja 33c detailplaneeringu liiklusskeem ja modelleerimine Allianss Arhitektid OÜ
2009 Tallinna kesklinnas kiiruspiirangu 40 km/h rakendamise võimaluste ja mõjude uurimine ning hindamine Tallinna Kesklinna Valitsus
2009 Tallinnasse, Haaberstisse, Paldiski mnt 104 ja 106 kruntidele planeeritava kaubanduskeskuse ja büroohoone liiklussageduste prognoos ja liiklusmõjude hinnang OÜ ROMERO Assets
2009 Nõmme tee rekonstrueerimise fooriprojekt AS K-Projekt
2009 Haabersti ringristmiku modelleerimine AS Signaal
2009 Tallinna fooride auditeerimise lähteülesande koostamine. Tallinna ühtse liiklusjuhtimiskeskuse ja liikluse jälgimise süsteemi analüüs. AS Signaal
2009 Tallinn, Tulika-Madara tn ala DP liiklusmõjude hindamine Brem Kinnisvarahooldus OÜ
2009 Tallinn, Viljandi mnt 41a ristmiku fooriprojekt AS K-Projekt
2009 Tallinn, Tuulemaa 20, 20E ja Madala tn 5A kinnistute DP liiklusskeem Kantauro OÜ
2009 Tallinn, Kaarli pst fooride modelleerimine IB Foor OÜ
2008 Tallinn, Võidujooksu 12/Pae 7 detailplaneeringu liiklusskeem ja liiklusprognoos Ruum ja Maastik OÜ
2008 Kadaka tee 62a liikluskoormuse hinnang AS Tallinna Autobussikoondis
2008 Tallinn, Valdeku tn. - Viljandi mnt fooriprojekt ja koormussagedusarvutus AS K-Projekt
2008 Tallinn, Kakumäe Jahisadama ja lähiümbruse detailplaneeringu liiklusskeem OÜ Ateljee Süd
2008 Tallinn, Aia 7 detailplaneeringu liiklusmõju OÜ Faktero
2007 Tallinna tänavavõrgu teemaplaneeringu liikluse modelleerimine AS K-Projekt
2007 Suur-Sõjamäe - Järvevana tee - Tartu mnt ristmiku fooriprojekt AS Signaal
2007 Tööstuse tn 54 detailplaneeringu liiklusskeem Ruum ja Maastik OÜ
2006 Liiklustingimuste analüüs Tallinna linnas Tallinna Transpordiamet
2006 Võimalused "Pargi ja sõida"-süsteemi arendamiseks Tallinnas Tallinna Transpordiamet
2006 Tallinna ülekäiguradade ohutustamiskava väljatöötamine Tallinna Transpordiamet
2006 Tallinna säästva transpordisüsteemi arengu lähteseisukohtade
väljatöötamine
Tallinna Transpordiamet
2006 Liiklustingimuste analüüs Tallinna linnas Tallinna Transpordiamet
2005 Liikluse reguleerijate kasutamise efektiivsus Tallinna Transpordiamet
2005 Tallinna liikluse arengukava ülesehituse ja struktuuri väljatöötamine Tallinna Transpordiamet
2005 Tallinna parkimise arengukava 2006-2014 Tallinna Transpordiamet
2005 Lasnamäe trammiliini alternatiivsete marsruutide võrdlev tehniline uuring. Liikluse ümberkorraldused ja läbilaskvuse hinnang ETP Grupp
2005 Optimaalsete marsruutide uuring Tallinna linnas Tallinna Transpordiamet
2005 Liikluse rahustamine Tallinna linnaosade elamualadel Tallinna Transpordiamet
2005 Reisijatevoogude uuring Tallinna trammiteede laienduse eskiisprojektile ETP Grupp
2004 Tallinna ja Tallinna lähipiirkonna elanike igapäevane liikumine, selle mahud ja teed ning muutused neis Tallinna SAPA
2004 Valgusfooride eriprogrammide koostamine raskete ilmastikutingimuste ajal kasutamiseks Tallinna Kommunaalamet
2004 Tallinna foorijuhtimise arengukava koostamine Tallinna Kommunaalamet
2002 Tallinna liiklusõnnetuste kohtanalüüs Maanteeamet
2002 Tallinna Viru ühistransporditerminaali liikluse tehnoloogiline lahendus/eelprojekt Tallinna SAPA
2002 Tallinna linna parkimise arengukava aastateks 2002-2005 Tallinna SAPA
2002 Tallinna Valgusfooride programmide muutmine ja installeerimine/ regulatsioon Tallinna Liikluskorralduskeskus
2002 Tallinna tänavavõrgu arendusvariantide liikluskoormuste prognoos
Tallinna transpordimudeli kasutamise abil
Tallinna SAPA
2002 Tallinna Lennujaama klientide liikluse ja parkimise kontseptsioon AS Falck Eesti
2002 Tallinna Mustamäe linnaosa üldplaani liiklusskeemi variantide analüüs Tallinna SAPA
2002 Tartu mnt. (Masina-Liivalaia) rekonstrueerimise eskiisprojekt Tallinna SAPA
2001 Põjaväila foorjuhtimise projekt ETP Grupp
2001 Tallinna transpordisõlme ja teedevõrgu arenduskoridoride määramine ja sidumine Harju maakonna teedevõrguga Tallina SAPA
2001 Tallinna perspektiivse linna rööbastranspordi rajamiseks
vajalike maa-alade teemaplaneering
Tallinna SAPA
2001 Tallinna tänavavõrgu arengukava 2002-2006 Tallinna SAPA
2001 Haabersti eritasandristmiku eelprojekt Tallinna SAPA
1999 Vabaduse puiestee rekonstrueerimise lahendusvariantide liikluse prognoosimine ja analüüs Tallinna Kommunaalamet
1999 Tartu mnt.läbimurde liikluse prognoos ja foorjuhtimise projekt ETP Grupp