Pärnumaal teostatud tööd

Aasta Projekti nimetus Tellija
2016Riigimaantee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 110,150 – 110,310 asuva liiklusohtliku koha ümberehituse liiklusohutuseauditi teostamine Maanteeamet
2016Pärnu jalgrattateede liiklusskeemPärnu Linnavalitsus
2016Riigimaantee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 137,2 - 137,6 asuva liiklusohtliku koha ümberehituse liiklusohutuseauditi teostamine MAANTEEAMET
2015Liiklusuuring riigimaanteel nr 5 km 28,2-35,8 Mannare - Aluste lõigulSelektor Projekt OÜ
2015J.V. Jannseni 44-46-50a detailplaneeringu liikluskorraldus ja -analüüsOÜ Head
2014Pärnu-Lihula maantee (lõigu Ahaste põik, tee 16176) kergliikluse prognoosAudru vallavalitsus
2014Pärnu maakonna bussitranspordiuuringPärnu Maavalitsus
2014Pärnu liiklusloendus ja modelleeriminePärnu Linnavalitsus
2013Pärnu linna üldplaneeringu liiklusruumi välja töötaminePärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond
2013Riigimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru lõigu km 1,6 - 4,0 remondi tehnilise projekti liikluskorraldusliku osa liiklusohutuse auditeerimineMaanteeamet
2013Pärnu maakonna ühistranspordiuuring 2013Pärnu Maavalitsus
2011Pärnu kesklinna silla rajamise konsultatsioonidPärnu Linnavalitsus
2011Pärnu linna üldplaneeringu liiklusruumi välja töötamine (teede ja tänavate, raudteede, sadamate ja lennuväljade asukoha ning liikluskorralduse üldiste põhimõtete määramine)Pärnu Linnavalitsus
2010Pärnu elanike liikumiste korrespondentsmaatriksi taustuuring ja liiklussageduste modelleeriminePärnu LV
2010 Rääma 7 DP liiklusskeemi konsultatsioonid Arhitektuuribüroo Luhse ja Tuhal OÜ
2009 Pärnu liiklusuuring 2009 Pärnu Linnavalitsus
2008 Pärnu kesklinna (Akadeemia, Aia, Lai ja Pikk tänavate vahelise ala) liiklusskeem Pärnu Linnavalitsus
2008 Pärnumaa, Audru vald, Audru ringraja detaliplaneeringu liikluskorraldus AS Pöyry Entec
2007 Pärnu linna transpordi arengukava 2008-2018 Pärnu Linnavalitsus
2006 Pärnu Raba tänava silla variantide liiklustehniline analüüs ja perspektiivse liikluskoormuse prognoosimine Pärnu Linnavalitsus
2006 Pärnu reguleerimata ülekäiguradade liiklusohutuse audit Maanteeamet
2005 Pärnu linna ühistranspordiuuring Pärnu Linnavalitsus
2002 Pärnu linna liikluskorralduse modelleerimine Pärnu Linnavalitsus