Lääne-Virumaal teostatud tööd

Aasta Projekti nimetus Tellija
2015Kunda NC territooriumi ja Kunda sadama liikluskorralduse skeemi koostamineAS Kunda Nordic Tsement
2015Tudu aleviku liiklusohutuse inspekteerimineKeskkonnaprojekt OÜ
2015Riigimaantee nr E20 Tallinn-Narva km 10,22 – 10,87 Nehatu sildade tehnilise projekti liiklusohutuse auditeerimineMaanteeamet
2014Liiklusohutuse inspekteerimine põhimaantee 1 Tallinn-Narva km 90,3 - 209,153 Haljala-Narva lõigulMaanteeamet
2013Riigimaanteede 17177 Haljala – Käsmu ja 17174 Rõmeda - Põdruse ristmiku liiklusuuring ja eskiislahendusMaanteeamet
2012Riigimaantee E20 Tallinn-Narva maantee Viitna möödasõidu, km 70-79 liiklusohutusauditMaanteeamet
2011Riigimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru Türi linna lõigu km 74,7-79,662 liiklusuuringudSWECO Projekt AS
2010 Riigimaanteede 1 Tallinn-Narva km 102,06 ja 17119 Sõmeru-Kabala km 0,0 ristmiku liikluskorraldusliku eskiislahendus Ida Regionaalne Maanteeamet
2008 Rakvere raudteeületuse ohuprobleemide likvideerimise liiklusuuringud AS Teede Tehnokeskus
2007 Rakvere linna liikluse arengukava Rakvere Linnavalitsus
2007 Rakvere Vaala keskuse liikluskorraldus Rakvere Ärikeskus AS