Järvamaal teostatud tööd

Aasta Projekti nimetus Tellija
2016Riigimaantee 2 Tallinn - Tartu - Võru – Luhamaa lõikude km 108,2-109,7 ja km 111,4-112,7 liiklusohutuse inspekteerimineMaanteeamet
2016Riigimaantee 10 Risti – Virtsu – Kuivastu – Kuressaare km 129,208-141,400 Masa – Kuressaare lõigu põhiprojekti liiklusohutuseauditi teostamineMAANTEEAMET
2015Maantee nr 25 km 0,0-25,292 ja 11125 km 24,119-34,97 tee ohutuse kontroll ja liiklusuuringudSweco Projekt AS
2013Põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa, Paunküla-Tarbja ning Mäeküla-Imavere lõikude liiklusohutuse ispekteerimineMaanteeamet
2013Ardu asulavagelise lõigu ja Mäeküla ristmiku eskiislahendus Maanteeamet
2010"Teemaplaneering nr 2 (E263) trassi asukoha täpsustamiseks" koostamiseks vajaliku liiklusloenduse teostamine, liiklusuuringute aruande koostamine ja liiklusohutuse analüüsi aruande koostamineEA Reng AS
2008 Türi, Selveri detailplaneeringu koostamine AS Tallinna Kaubamaja Kinnisvara
2004 Paide linna ristmike ja tänavate liiklusuuring Paide Linnavalitsus