Harjumaal teostatud tööd

Aasta Projekti nimetus Tellija
2016Riigimaantee nr 11334 Raeküla tee km 0,0 – 2,026 kergliikluse prognoosi koostamineMaanteeamet
2016Keila lõunaosa liiklusuuringKeila Linnavalitsus
2016Ämari kergliiklustee prognoosVasalemma Vallavalitsus
2016Riigimaantee nr 11 (E265) Tallinna ringtee km 6,0 – 9,7 Lagedi - Karla lõigu põhiprojekti liiklusohutuse audit Maanteeamet
2016Altmetsa tee viadukti liiklusmõjude uuringMaardu Linnavalitsus
2016Riigimaantee nr 9 Ääsmäe – Haapsalu - Rohuküla km 0,0-18,4 Ääsmäe-Riisipere liiklusohutuse auditid vahetult enne tee liiklusele avamist ja pärast tee avamist liiklusele MAANTEEAMET
2016Maantee nr 8 km 24,7-29,4 lõigu avamisjärgne liiklusohutuse auditeerimineMAANTEEAMET
2015Maardu lõunakarjääri liiklusuuringute ja prognoosi koostamineOÜ Hendrikson & Ko
2015ABB AS territooriumi liiklusskeemi koostamineABB AS
2015Juuliku eritasandilise ristmiku tehnilisele projekti liiklusohutuse auditeerimineMaanteeamet
2015Rannamõisa tee 12a, 12b, 14, 14a ja 14b kruntide detailplaneeringu liikluskorraldusK-Projekt AS
2015Maantee nr 4 projekteeritava Laagri sõlme liiklusuuringReaalprojekt OÜ
2015Lagedi kergliikluse uuringKeskkonnaprojekt OÜ
2015Riigimaantee nr 4 Ääsmäe – Kernu lõigu km 28-42 rekonstrueerimise tehniline projekt. Liiklusuuringud UAB Kelprojektas
2015Riigimaantee nr 2 (E263) E263 Kose-Võõbu teelõigu rekonstrueerimise tehniline projekt. Liiklusuuringud.UAB Kelprojektas
2015Tee 8 lõigu km 11–14 ja Juuliku-Tabasalu ühendustee Alliku-Vatsla (5 km) lõigu eelprojekti liiklusohutuse auditMaanteeamet
2014Maardu tee liiklusuuringMaardu Linnavalitsus
2014Tätsaka DP liikluslahenduse konsultatsioonKatrin Oidjärve AB
2014Liiklusohutusauditi koostamine riigimaantee nr 8 ja Põhja tn ristmiku ümberehituse tehnilistele projektideleVivakeil OÜ
2014Keila, Tallinna mnt 25 tee-ehituslik projektOÜ Moodul Projekt
2014Maardu ühistranspordiuuringMaardu Linnavalitsus
2014Maantee nr 8 Tallinn-Paldiski km 24,7-29,5 Keila-Valkse lõigu remondi tehnilise projekti liiklusohutuse auditeerimineMaanteeamet
2014Maantee nr 8 Tallinn-Paldiski km 27,2-47,2 remondi tehnilise projekti liiklusohutuse auditeerimineMaanteeamet
2013Maardu lõunakarjääri detailplaneeringu liiklusskeemLinnaruumi OÜ
2013Harjumaa, Viimsi vald, Lillioru tee 4, Pärnamäe tee 4, 4a ja 6 detailplaneeringu liiklusanalüüsKaveks Holding OÜ
2013Riigimaantee nr 11 Väo-Jüri lõigu liiklusohutusauditAS Taalri Varahaldus
2013E265 Tallinna ringtee Kanama-Keila (km30,7-37,8) teelõigu rekonstrueerimise eelprojekti koostamiseks vajaliku liiklusuuringu koostamineEA Reng AS
2013Põhimaantee 8 Tähetorni-Harku lõigu (km 11-14) ja Juuliku-Tabasalu ühendustee Alliku-Vatsla (5 km) lõigu eelprojekti koostamise jaoks vajaliku liiklusuuringu teostamineUAB Kelprojektas
2013Põhimaantee nr 8 Tallinn-Paldiski km 18,8-24,7 remondi tehnilise projekti liiklusohutuse auditeerimineMaanteeamet
2013Jalg- ja jalgrattaliikluse prognoosimine Tallinn-Paldiski maanteelMaanteeamet
2012Kose - Võõbu (km 40,0-68,0) ja Võõbu - Mäo (km 68,0-85) eelprojektide liiklusohutusauditAS Taalri Varahaldus
2012Juuliku-Tabasalu tehnilise projekti liiklusohutusauditAS K-Projekt
2012Maardu linnas Orumetsa-Kallasmaa ristmiku liiklusanalüüsMaardu Linnavalitsus
2012Tallinna ringtee – maantee nr 11300 ristmiku liiklusuuringReaalprojekt OÜ
2012Ameerikanurga detailplaneeringu liiklusohutusauditAS Süda Maja
2012Harjumaa, T4 Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Topi liiklussõlme liikluse prognoosAS K-Projekt
2012Keila, Tallinna mnt 25 detailplaneeringu liiklusskeemi koostamineBellstar Properties OÜ
2012Liiklusohutusaudit tehnilisele projektile Tallinn-Paldiski Hüüru-Kumna lõik (km 16,0-25,0) ja Keila-Valkse lõik (27,0-29,2).SKA Inseneribüroo OÜ
2012Põhimaantee 1 Tallinn-Narva km 10,6-17,4 liiklusohutuse auditeerimise ja liiklusohutusele avalduva mõju hindamineMaanteeamet
2012Harju maakonnas, Kiiu alevikus, Härmapõllu ja Vanaoja kinnistute ja kinnistute lähiala detailplaneeringu objektide liiklusmõjude hindamineAS MARU EHITUS
2011Väo liiklussõlme projekti liiklusohutusauditK-Projekt AS
2011Riigimaantee 11 Tallinna ringtee km 16,2- 7,6 km tehniliste projektide liiklusohutusauditTinter-Projekt OÜ
2011Topi sõlme tehnilise projekti liiklusohutusauditAS Taalri Varahaldus
2011Maardu lõunakarjääri detailplaneeringu liiklusskeemLinnaruumi OÜ
2011Rannamõisa tee 12 kinnistu detailplaneeringu liikluslahendusMoodulProjekt OÜ
2011Maardu tänavate ja teede olukorra uuring ning prognoosMaardu Linnavalitsus
2011Ühistranspordi uuringu koostamine ja alternatiivide leidmine CO2 hulga vähendamiseksViimsi Vallavalitsus
2009 Suurupi detailplaneeringu liikluslahendus Eco-Architecture OÜ
2009 Loobu ja Aruvalla liiklusohutusaudit OÜ Liiklusbüroo
2008 Raasiku vald, Attu maaüksuse detailplaneeringu liiklusskeem OÜ Ruum ja Maastik
2008 Kiisa, Kurtna tee 2 detailplaneeringu liiklusskeem OÜ Ateljee Süd
2008 Rae vald, Ameerika nurga detailplaneeringu liikluse modelleerimine AS Süda Maja
2007 Keila liikluskorralduse uuring Keila Linnavalitsus
2006 Tallinna Ringtee liiklusuuringud ja prognoos AS K-Projekt
2004 Osalemine Harjumaa Ühistranspordikeskuse kontseptsiooni väljatöötamisel ja osalemine konsultandina teemarühmade tegevuses Harju Maavalitsus
2004 Viimsi ühistranspordiuuring Viimsi Vallavalitsus
2004 Harku valla ühistranspordiuuring Harku Vallavalitsus
1999 Elektriraudtee reisijate nõudluse prognoos Elektriraudtee AS