Lugupeetud Narva piirkonna elanik!

Narva linnavalitsus viib koostöös Stratum OÜ ning Narva-Jõesuu ja Sillamäe linnavalitsustega läbi liikuvusuuringu, mille eesmärk on parandada piirkonna elanike liikumistingimusi, teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Sellega seoses pöördume Teie poole sooviga kirjeldada enda igapäevast liikuvust ning anda hinnang olemasoleva ühistranspordi toimivuse suhtes. Küsitlusele vastamine annab parema ülevaate elanike vajadustest ning soovidest.

Liikuvusuuring

1. ELUKOHT

Elukoha omavalitsus:

Elukoha aadress (tänav, maja nr):

2. OLEN (näidake sobivaim variant)
Õpilane
Töötaja/ettevõtja
Pensionär
Kodune

Minu vanus on

kuni 18 aastat
19-24 aastat
25-34 aastat
35-44 aastat
45-54 aastat
55-64 aastat
Üle 65 aasta

3. Kirjelda ühe tavapärase tööpäeva kõiki liikumisi erinevate kohtade (aadresside) vahel alates kodust lahkumisest kuni hiljem koju tagasi jõudmiseni.

 Liikumiste   Kohalik   Aadress   Eesmärk   Liikumisviis   Väljumise   Saabumise 
 järjekord   omavalitsus   Tänav, maja nr.   A  B  C   D   E   F   1  2   3   4   5   kellaaeg   kellaaeg 
Lähtekoht  
1. liikumise
sihtkoht
2. liikumise
sihtkoht
3. liikumise
sihtkoht
4. liikumise
sihtkoht
5. liikumise
sihtkoht
6. liikumise
sihtkoht

Eesmärgid: A. Tööle; B. Kooli; C. Kaubandus- ja teenindusasutuse külastamine;
D. Vaba aja sisustamine (sh sõprade/lähedaste külastamine); E. Koju; F. Muu

Liikumisviis: 1. Jalgsi; 2. Jalgrattaga; 3. Ühistranspordiga; 4. Autoga; 5. Muu.

Kuidas olete rahul ühistranspordi järgnevate aspektidega?

   
Sõiduaeg
Liini marsruut
Sõidugraafikute sobivus
Sõidugraafikust kinnipidamine
Mugavus
Ohutus
Sõidu maksumus
Bussisõidu kvaliteet (puhtus, juhid, ..)
Bussi ootetingimused
Kuidas olete rahul autoga liikumise järgnevate aspektidega?

   
Teede olukord
Parkimisvõimalused
Liiklusohutus
Liikluskorraldus
Kuidas olete rahul jalgrattaga liikumise järgnevate aspektidega?

   
Jalgrattateede olemasolu
Rattateede kvaliteet
Ratta hoiuvõimalused
Rattasõidu ohutus
Liikluskorraldus
Kuidas olete rahul jalgsiliikumise järgnevate aspektidega?

   
Kõnniteede olemasolu
Kõnniteede kvaliteet
Teeületuse võimalused
Jalgsikäigu ohutus
Liikluskorraldus
Kuidas olete rahul elektrilise liikurvahendiga liikumise järgnevate aspektidega?

   
Jalgrattateede olemasolu
Rattateede kvaliteet
Liikurvahendi hoiuvõimalused
Liikurvahendiga sõidu ohutus
Liikluskorraldus
Kuidas olete rahul taksoga liikumise järgnevate aspektidega?

   
Sõiduaeg
Mugavus
Ohutus
Sõidu maksumus
Taksosõidu kvaliteet (puhtus, juhid, ..)

Millised on Teie hinnangul ühe või teise liikumisviisi eelised ja puudused?

    ÜhistransportAutoliiklus Jalgsiliikumine JalgrattasõitElektriliikurid Takso
Liikumisele kuluv aeg
Liikumise mugavus
Liikumise tervislikkus
Liikumise keskkonnasõbralikkus
Liikumise ohutus
Minu isiklik eelistus

Täiendavad kommentaarid/märkused: